Du kan også printe spørgsmålene ud lige her "Print"
Opgave oktober 2018
Vi lægger ud med en lille opgave, der går ud på, at se om kortene er oplagte eller ej.
Der er 2 gode flasker rødvin i præmie, til den der har flest rigtige.
Hvis flere med lige mange rigtige findes vinderen ved lodtrækning.

Navn.:
Adresse.:
Post nr.:
By.:
Tlf nr.:
E-mail.:

Oplagte eller ej:

Der er forhånd og hjerter er trumf i alle 4 spil: Ja Nej

1. Spar es, hjerter knægt, 2, 3, 4, 5 og 6. Klør konge og dame.

2. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, 2 og 3. Klør 6 og 4. Spar 5.

3. Spar es, hjerter 7, klør es, hjerter es, knægt og 2. Klør 6 og 4. Spar 5.

4. Spar es, hjerter 7, 2, 3, 4 og 5. Spar konge, dame og 7.

Er følgende 4 spil oplagte i ouvert i mellemhånden:

5. Spar es, 3, 5, 7 og konge. Hjerter 7 og 6. Klør es og 3.

6. Spar es, 2, 5, 7 og dame. Hjerter 7, 6, 3 og knægt.

7. Spar es og 2. Klør es, 2, 3, 6 og konge. Ruder 7 og 5.

8. Spar es, 2, 3, knægt. Hjerter 7, 6 og 3. Ruder 7 og 5.


Løsningen kan kun indsendes på www.lhombre.dk under sjove spil, og skal indsendes senest den 28. oktober 2018.
Vinderne kan ses på DLU´s hjemmeside www.lhombre.dk under sjove spil november 2018.

Der udtrækkes 2 flasker god rødvin i præmie blandt dem, der har flest rigtige.
Desuden udtrækkes der 2 flasker god rødvin blandt alle indsendere.