Dansk

Spadille og Basta

Bestyrelse

Bestyrelsen i Dansk L'hombre Union (2023)

Formand
Palle Lausten
24 23 67 65
formand@lhombre.dk

Næstformand
Niels Erik Olsen
28 27 01 42
niels_erik_olsen@webspeed.dk

Kasserer
Arne Palsbirk
27 60 08 76
palsbirk@gmail.com

Internet/Undervisning
Hans Otto Lunde
61 30 93 36
hans.otto@kloppenborglun.de

Turnering/Materialer
Inge Nielsen
20 34 47 69
xbager@gmail.com

Sekretær/PR
Arne Kristensen
23 36 91 08
majm@mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Lars Krog Hansen
71 94 02 98
larskroghansen@outlook.dk