Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Bestyrelse

Bestyrelsen i Dansk L'hombre Union (2024)

Forperson
Arne Kristensen
23 36 91 08
forperson@lhombre.dk (majm@mail.dk)

Næstforperson
Niels Erik Olsen
28 27 01 42
niels_erik_olsen@webspeed.dk

Kasserer
Arne Palsbirk
27 60 08 76
kasserer@lhombre.dk (palsbirk@gmail.com)

Internet/Undervisning
Hans Otto Lunde
61 30 93 36
internet@lhombre.dk (hans.otto@kloppenborglun.de)

Turnering/Materialer
Inge Nielsen
20 34 47 69
tilmeld-dm@lhombre.dk (xbager@gmail.com)

Bestyrelsesmedlem
Lars Krog Hansen
71 94 02 98
larskroghansen@outlook.dk

Bestyrelsesmedlem
Niels Riber Rasmussen
30 31 44 15
niels0202@hotmail.com

Fra venstre: Arne Palsbirk, Lars Krog Hansen, Arne Kristensen, Hans Otto Lunde, Niels Riber Rasmussen, Inge Nielsen, Niels Erik Olsen