Dansk

Spadille og Basta

Bøger

Her er nogle digitale l’hombre-bøger, som du kan fornøje dig med og lære af. Bøgerne er af ældre dato – især de to midterste.

Tage Maigaard
Spil en bedre L’hombre
1984

Hans Frederik Christensen
L’Hombre – et fornøjeligt og underholdende spil
1992

I. W. Meinertz
Glimt fra en rejse i l’hombrespillets verden
1956

C. G. Schiellerup
L’Hombre – spilleregler og anvisninger
1912

Aksel J. Nielsen
L’hombre
1965