Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Bøger

Her er nogle indscannede, digitale l’hombre-bøger, som du kan fornøje dig med og lære af. Bøgerne er af ældre dato.
Måske skal vi se at få skrevet en “moderne” l’hombre-bog…?

Hans Frederik Christensen
L’Hombre – et fornøjeligt og underholdende spil
1992

Tage Maigaard
Spil en bedre L’hombre
1984

Aksel J. Nielsen
L’hombre
1965

I. W. Meinertz
Glimt fra en rejse i l’hombrespillets verden
1956

Johan Lemche
Nogle Raad til Begyndere i det ædle L’hombre-spil
1948

C. G. Schiellerup
L’Hombre – spilleregler og anvisninger
1912

Jens Møller
Regler for L’hombre
1912

“Amateur”
L’hombre-bogen
1894