Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Tilskud

Retningslinjer for tilskud fra DLU til fremme af l'hombre:

Formål: at yde tilskud til aktiviteter, der synliggør og fremmer l’hombrespillet i Danmark, herunder tilskud til begynderundervisning af nye l’hombrespillere.

Tilskud ydes indenfor den ramme af økonomiske midler, som DLU årligt modtager fra Kulturministeriet.
Disse midler modtager vi i kraft af vores medlemsskab af Dansk Tankesports-Forbund.
Tilskud ydes til:

  • Begynderundervisning – max. 50 kr. pr. spiller og underviser pr. spilleaften. Max 10 gange pr. sæson. De nye spillere kan ikke have spillet i andre klubber.
  • Annoncering – max. 1.500 kr. pr sæson
  • Materialer til synliggørelse, eksempelvis flag – max. 1.500 kr. pr sæson
  • Stand/promovering – max. 1.000 kr. pr sæson

Motiveret ansøgning og budget for aktiviteten sendes i god tid forud for afviklingen til DLU’s kasserer Arne Palsbirk, som herefter melder tilbage om, i hvilket omfang ansøgningen kan imødekommes.

Ansøgnings-skema

På DLU-bestyrelsens vegne
Arne Kristensen
Formand