Dansk

L'hombre

Union

Spadille og Basta

Turnerings-l’hombre

Turnerings-l’hombrespillerne skelner mellem ”privat” l’hombre og turnerings-l’hombre. ”Privat” l’hombreHer er der tale om den l’hombre, som de fleste l’hombrespillere kender. Den er bl.a. kendetegnet ved, at der i almindelighed spilles om penge. Det skal her bemærkes, at der som regel spilles om meget små beløb.Der spilles på mange forskellige måder, idet der er mange afarter […]